Tìm các giá trị lớn nhất và nhỏ...

Chương 2: Hàm Số Lũy Thừa Hàm Số Mũ Và Hàm Số Lôgarit Tìm các giá trị...

0
Chương 2: Hàm Số Lũy Thừa Hàm Số Mũ Và Hàm Số Lôgarit

Tìm các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

A. max y = 2∜2 , min y=1. B. max y = 2∜2 , min y = ∜2 .

C. max y=48, min y=19. D. max y = ∜8 , min y = ∜2 .

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

tập xác định d = [0; 1]

ta có:

y(0) = y(1) = 1; y(1/2) = ∜8. từ đó max y = y(1/2) = ∜8, min y = y(0) = 1

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP