Sắp xếp các số theo thứ tự tăng...

Chương 2: Hàm Số Lũy Thừa Hàm Số Mũ Và Hàm Số Lôgarit Sắp xếp các số ...

0
Chương 2: Hàm Số Lũy Thừa Hàm Số Mũ Và Hàm Số Lôgarit

Sắp xếp các số theo thứ tự tăng dần:

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

A. d,c,a,b. B.d,c,b,a. C. c,d,b,a. D.c,a,b,d.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

viết lại

ta có

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP