Đường thẳng x = α α là số...

Chương 2: Hàm Số Lũy Thừa Hàm Số Mũ Và Hàm Số Lôgarit Đường thẳng x =...

0
Chương 2: Hàm Số Lũy Thừa Hàm Số Mũ Và Hàm Số Lôgarit

Đường thẳng x = α ( α là số thực dương) cắt đồ thị các hàm số

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

lần lượt tại hai điểm A và B. Biết rằng tung độ điểm A bé hơn tung độ điểm B. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. 0 < α < 1 B. α > 1 C. 1/5 < α < 4 D. 1/4 < α < 5

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

từ giả thiết suy ra f(α) < g(α)

chọn đáp án a.

nhận xét. ở đây ta sử dụng tính chất:

nếu a > 1 thì aα > aβ <=> α > β ;

nếu 0 < α < 1 thì aα > aβ <=> α < β .

học sinh có thể không áp dụng tính chất trên mà giải tiếp:

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP