Sắp xếp các số sau theo thứ tự...

Chương 2: Hàm Số Lũy Thừa Hàm Số Mũ Và Hàm Số Lôgarit Sắp xếp các số ...

0
Chương 2: Hàm Số Lũy Thừa Hàm Số Mũ Và Hàm Số Lôgarit

Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần:

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

A. b,c,d,a B. a,b,c,d C.c,d,a,b. D. d,b,c,a.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

viết lại các số dưới dạng cùng c***ậc 6:

do 12 < 18 < 24 < 54 nên d < b < c < a các số theo thứ tự tăng dần là d,b,c,a.

chọn đáp án d.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP