Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm...

Chương 1: Ứng Dụng Đạo Hàm Để Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số Đường...

0
Chương 1: Ứng Dụng Đạo Hàm Để Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số

Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

A. x = 0 B. x = 2, x = -2 C. x - 2 = 0 D. x + 2 = 0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

ta có

do đó x - 2 = 0 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP