Đồ thị hàm số có tất cả bao...

Chương 1: Ứng Dụng Đạo Hàm Để Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số Đồ thị...

0
Chương 1: Ứng Dụng Đạo Hàm Để Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số

Đồ thị hàm số

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

có tất cả bao nhiêu tiệm cận?

A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

vì x ≥ -3, nên ta chỉ xét trường hợp x → +∞

=> y = 0 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP