Gọi A B là các điểm biểu diễn...

Chương 4: Số Phức Gọi A, B là các điểm biểu diễn của các số ...

0
Chương 4: Số Phức

Gọi A, B là các điểm biểu diễn của các số phức z1 = -1 + 2i, z2 = 2 + 3i . Khi đó, độ dài đoạn thẳng AB là

A. √26 B. √5 + √13 C. √10 D. 10

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

ta có: a(-1;2), b(2,3). do đó:

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP