Hai số phức z1 = x - 2i...

Chương 4: Số Phức Hai số phức z1 = x - 2i, z22 + yi (x, y ∈ R) là ...

0
Chương 4: Số Phức

Hai số phức z1 = x - 2i, z22 + yi (x, y ∈ R) là liên hợp của nhau khi

A. x = 2, y = -2 B. x = -2, y = -2 C. x = 2, y = 2 D. x = -2, y = 2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Ta có z1 = x + 2i.

Do đó, hai số phức đã cho gọi là liên hợp của nhau khi và chỉ khi

Vậy x= 2, y = 2. Chọn đáp án C.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP