Giá trị lớn nhất của hàm số đạt...

Chương 1: Ứng Dụng Đạo Hàm Để Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số Giá tr...

0
Chương 1: Ứng Dụng Đạo Hàm Để Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số

Giá trị lớn nhất của hàm số

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

đạt được khi x nhận giá trị bằng:

A. 1 B. 5 C. 0 D. Không có đáp án.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

tập xác định: d = r \ {1}

ta có f(x) ≤ 5, ∀ x ∈ d. tuy nhiên khi

=> không tồn tại x thỏa mãn. do đó hàm số không có giá trị lớn nhất. chọn đáp án d.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP