Cho hàm số y = x3 -3x2 -...

Chương 1: Ứng Dụng Đạo Hàm Để Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số Cho h...

0
Chương 1: Ứng Dụng Đạo Hàm Để Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số

Cho hàm số y = x3 -3x2 - 9x + 4. Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số trên là:

A. y = -8x - 17 B. y = x + 7 C. y = -x + 1 D. Không tồn tại

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

y' = 3x2 - 6x - 9, y'' = 6x - 6

do đồ thị hàm số có hai điểm cực trị là a(-1;0) và b(3;-23).

phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị là:

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP