Với giá trị nào của m đồ thị...

Chương 1: Ứng Dụng Đạo Hàm Để Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số Với gi...

0
Chương 1: Ứng Dụng Đạo Hàm Để Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số

Với giá trị nào của m, đồ thị hàm số y = x3 - mx2 + 3(m2 - 1)x - m 3 + m có điểm cực đại B, điểm cực tiểu C thỏa mãn OC = 3OB, với O là gốc tọa độ?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

ta có y' = 3x2 - 6mx + 3(m2 - 1).

hàm số có hai cực trị => y' = 0 có hai nghiệm phân biệt <=> δ' > 0 <=> (3m)2 - 3.3(m2 - 1) > 0 <=> 9 > 0 đúng với mọi m. ta có điểm cực đại là b(m - 1; -2m + 2) và cực tiểu là c(m + 1; -2m - 2)

<=> 40m2 - 100m + 40 = 0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP