Với giá trị nào của m hàm số...

Chương 1: Ứng Dụng Đạo Hàm Để Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số Với gi...

0
Chương 1: Ứng Dụng Đạo Hàm Để Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số

Với giá trị nào của m, hàm số y = x3 - 2x2 + mx - 1 không có cực trị?

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

y' = 3x2 - 4x + m. hàm số không có cực trị <=> y’=0 vô nghiệm hoặc có nghiệm kép <=> δ' ≤ 0 <=> 22 - 3m ≤ 0 <=> m ≥ 4/3

do đó hàm số không có cực trị khi m ≥ 4/3

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP