create database testdb ...

Chương 1: Ứng Dụng Đạo Hàm Để Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số crea...

0
Chương 1: Ứng Dụng Đạo Hàm Để Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số

create database testdb;

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D
Dao động duy trì có biên độ được duy trì ổn điịnh nhờ cùn cấp bù năng lượng mất đi trong từng chu kì

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP