Cho hình chóp đáy là hình bình hành...

Tổng Ôn Kiến Thức 12 Cho hình chóp $S.ABCD$ , đáy $ABCD$ là hình bình...

0
Tổng Ôn Kiến Thức 12

Cho hình chóp $S.ABCD$ , đáy $ABCD$ là hình bình hành. G là trọng tâm tam giác $SAD$. Mặt phẳng $\left ( GBC \right )$ cắt $SD$ tại E. TÍnh tỉ số $\frac{SE}{SD}$

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Ta thấy $AD//\left ( GBC \right )$ nên khi $\left ( GBC \right )$ cắt $SD$ tại E nên $GE//AD$

Gọi M là trung điểm AD

Lại có G là trọng tâm tam giác SAD nên $\frac{SG}{SM}=\frac{SE}{SD}=\frac{2}{3}$

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP