Khối lập phương là khối đa diện đều...

Tổng Ôn Kiến Thức 12 Khối lập phương là khối đa diện đều loại A. {5;3...

0
Tổng Ôn Kiến Thức 12

Khối lập phương là khối đa diện đều loại

A. {5;3}

B. {3;4}

C. {4;3}

D. {3;5}

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP