Một khối chóp có đáy là đa giác...

Tổng Ôn Kiến Thức 12 Một khối chóp có đáy là đa giác n cạnh. Trong c...

0
Tổng Ôn Kiến Thức 12


Một khối chóp có đáy là đa giác n cạnh. Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào đúng?

A. Số mặt và số đỉnh bằng nhau

B. Số đỉnh của khối chóp bằng 2n+1

C. Số cạnh của khối chóp bằng n+1

D. Số mặt của khối chóp bằng 2n

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

số mặt là n+1 ( n mặt xung quanh và mặt đáy)

số đỉnh là n+1 (đỉnh hình chóp và n đỉnh của đáy)

số cạnh là n+n=2n ( n cạnh nối đỉnh chóp và đáy và n cạnh đáy)

Chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP