Hình nào sau đây không phải là hình...

Tổng Ôn Kiến Thức 12 Hình nào sau đây không phải là hình đa diện? A. ...

0
Tổng Ôn Kiến Thức 12

Hình nào sau đây không phải là hình đa diện?

A. Hình trụ

B. Hình tứ diện

C. Hình lập phương

D. Hình chóp

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0

Chọn A vì

Hình đa diện gồm một số hữu hạn đa giác phẳng thỏa mãn hai điều kiện:

a) Hai đa giác bất kì hoặc không có điểm chung, hoặc có một đỉnh chung, hoặc có một cạnh chung.

b) Mỗi cạnh của một đa giác là cạnh chung của đúng hai đa giác

nên hình trụ có đáy là hình tròn không phải là đa giác

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP