Một hình chóp có n mặt n là...

Tổng Ôn Kiến Thức 12 Một hình chóp có n mặt ( n là số nguyên lớn hơn ...

0
Tổng Ôn Kiến Thức 12

Một hình chóp có n mặt ( n là số nguyên lớn hơn 3). Hỏi hình chóp ấy có mấy cạnh?

A. 2n cạnh

B. 2(n-1) cạnh

C. 2n-1 cạnh

D. 2n+1 cạnh

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

hình chóp có n mặt nên nó có n-1 mặt xung quanh ( trừ đi mặt đáy)

vậy đáy là đa giác n-1 đỉnh

nên số cạnh là (n-1) + (n-1) =2(n-1) ( n-1 cạnh đáy và n-1 cạnh nối đỉnh chóp và đáy)

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP