Cho một đa diện n cạnh Khẳng định...

Tổng Ôn Kiến Thức 12 Cho một đa diện n cạnh. Khẳng định nào sau đây l...

0
Tổng Ôn Kiến Thức 12

Cho một đa diện n cạnh. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng.

A. $n\geq 6$

B. $n>6$

C. $n>7$

D. $n\leq 30$

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: A ( đa giác có số nhỏ nhất là hính chóp tam giác)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP