Mỗi đỉnh của hình bát diện đều à...

Tổng Ôn Kiến Thức 12 Mỗi đỉnh của hình bát diện đều à cạnh chung của ...

0
Tổng Ôn Kiến Thức 12

Mỗi đỉnh của hình bát diện đều à cạnh chung của bao nhiêu cạnh?

A. 3

B. 8

C. 5

D. 4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP