Khối đa diện đều có 12 mặt thì...

Tổng Ôn Kiến Thức 12 Khối đa diện đều có 12 mặt thì có bao nhiêu cạnh...

0
Tổng Ôn Kiến Thức 12

Khối đa diện đều có 12 mặt thì có bao nhiêu cạnh ?

A. 24

B. 12

C. 30

D. 60

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP