Mặt phẳng chia khối lăng trụ thành các...

Tổng Ôn Kiến Thức 12 Mặt phẳng $\left ( A'BC \right )$ chia khối lăng...

0
Tổng Ôn Kiến Thức 12

Mặt phẳng $\left ( A'BC \right )$ chia khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$ thành các khối đa diện nào?

A. Một khối chóp tam giác và một khối chóp ngũ giác

B. Một khối chóp tam giác và một khối chóp tứ giác

C. Hai khối chóp tam giác

D. Hai khối chóp tứ giác

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0

Chọn B

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP