Trong các mệnh đề sau đây mệnh đề...

Tổng Ôn Kiến Thức 12 Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào đúng ? A....

0
Tổng Ôn Kiến Thức 12

Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào đúng ?

A. Hai đường thẳng phân biệt không chéo nhau thì cắt nhau

B. Hai đường thẳng phân biệt cùng nằm trong một mặt phẳng thì không chéo nhau

C. Hai đường thẳng phân biệt không song song thì chéo nhau

D. Hai đường thẳng phân biệt lần lượt thuộc hai mặt phẳng khác nhau thì chéo nhau

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn B vì

A. không chéo nhau vẫn có thể song song hay cắt nhau

C. Không song song vẫn có thể cắt nhau hay chéo nhau

D. không thể khẳng định chéo nhau vì vẫn có thể song song

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP