Trong không gian hai đường thẳng không chéo...

Tổng Ôn Kiến Thức 12 Trong không gian hai đường thẳng không chéo nhau...

0
Tổng Ôn Kiến Thức 12

Trong không gian hai đường thẳng không chéo nhau thì

A. Trùng nhau

B. Song song với nhau

C. Đồng phẳng

D. Cắt nhau

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP