Cho Mênh đề nào sau đây đúng: A...

Tổng Ôn Kiến Thức 12 Cho $a\subset \left ( P \right );b\subset \left ...

0
Tổng Ôn Kiến Thức 12

Cho $a\subset \left ( P \right );b\subset \left ( Q \right )$. Mênh đề nào sau đây đúng:

A. a và b chéo nhau

B. $a//b\Rightarrow \left ( P \right )//\left ( Q \right )$

C. $\left ( P \right )//\left ( Q \right )\Rightarrow a//b$

D. $\left ( P \right )//\left ( Q \right )\Rightarrow a//\left ( Q \right ),b//\left ( P \right )$

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP