Điểm cực đại của hàm số y =...

Chương 1: Ứng Dụng Đạo Hàm Để Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số Điểm c...

0
Chương 1: Ứng Dụng Đạo Hàm Để Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số

Điểm cực đại của hàm số y = -x3 - 3x2 + 1 là:

A. x = 0 B. x = -2 C. x = 2 D. Không tồn tại

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

ta có y' = -3x2 - 6x, y'' = -6x - 6 .

xét

y''(0) = -6 < 0; y''(-2) = 6 > 0

do đó hàm số đạt cực đại tại x = 0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP