Với giá trị nào của m hàm số...

Chương 1: Ứng Dụng Đạo Hàm Để Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số Với gi...

0
Chương 1: Ứng Dụng Đạo Hàm Để Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số

Với giá trị nào của m, hàm số y = x3 + 2(m - 1)x2 + (m2 - 4m + 1)x + 2(m2 + 1) có hai điểm cực trị x1,x2 thỏa mãn

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

A. m = 1/2 B. m = 2 C. m = 1/2 hoặc m = 2 D. Không tồn tại

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

ta có y' = 3x2 + 4(m - 1)x + m2 - 4m + 1. hàm số có hai cực trị

=> y' = 0 có hai nghiệm phân biệt <=> δ' > 0 <=> 4(m - 1)2 - 3(m2 - 4m + 1) > 0

<=> m2 + 4m + 1 > 0

áp dụng vi-ét cho phương trình y’ = 0 có hai nghiệm phân biệt x1, x2 ta có :

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP