Cho hàm số y = x4 - 2x2...

Chương 1: Ứng Dụng Đạo Hàm Để Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số Cho h...

0
Chương 1: Ứng Dụng Đạo Hàm Để Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số

Cho hàm số y = x4 - 2x2 - 2 (2). Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Hàm số (2) đạt cực đại tại y = -2

B. Hàm số (2) đạt giá trị cực đại tại y = -2

C. Đồ thị hàm số (2) có điểm cực đại là y = -2

D. Hàm số (2) có giá trị cực đại là y = -2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

ta có: y' = 4x3 - 4x, y'' = 12x2 - 4

y''(-1) = 8 > 0; y''(1) = 8 > 0

do đó hàm số đạt cực đại tại x = 0 và có giá trị cực đại là y(0)=-2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP