Với giá trị nào của m hàm số...

Chương 1: Ứng Dụng Đạo Hàm Để Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số Với gi...

0
Chương 1: Ứng Dụng Đạo Hàm Để Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số

Với giá trị nào của m, hàm số y = (x - m)3 - 3x đạt cực tiểu tại điểm có hoành độ x = 0?

A. m = 1 B. m = -1 C. m = 0 D. Không tồn tại

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

xét y = x3 - 3mx2 + (3m2 - 3)x - m2

ta có: y' = 32 - 6mx + 3m2 - 3, y'' = 6x - 6m

hàm số đạt cực tiểu tại điểm có hoành độ x = 0 khi

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP