Với giá trị nào của m hàm số...

Chương 1: Ứng Dụng Đạo Hàm Để Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số Với g...

0
Chương 1: Ứng Dụng Đạo Hàm Để Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số

Với giá trị nào của m, hàm số y = -mx4 + 2(m - 1)x2 + 1 - 2m có một cực trị

A.0 ≤ m ≤ 1 B. m > 1 hoặc m < 0 C. 0 < m < 1 D. 0 < m ≤ 1

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

xét hàm số y = -mx4 +2(m - 1)x2 + 1 - 2m(1)

th1: m = 0 (1) trở thành y = -2x2 + 1

vậy với m = 0 hàm số luôn có một cực trị.

th2: m ≠ 0. y' = -4mx3 + 4(m - 1)x

để hàm số (1) có một cực trị thì

vô nghiệm hoặc có nghiệm kép bằng 0

kết hợp cả hai trường hợp ta có 0 ≤ m ≤ 1

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP