Cho hàm số y = x3 - 3x2...

Chương 1: Ứng Dụng Đạo Hàm Để Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số Cho hà...

0
Chương 1: Ứng Dụng Đạo Hàm Để Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số

Cho hàm số y = x3 - 3x2 - 6x + 8 (C). Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số (C) là:

A. y = 6x - 6 B. y = -6x - 6 C. y = 6x + 6 D. y = -6x + 6

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

cách 1: ta có y’=3x2-6x-6 ; y”=6x - 6

do đó đồ thị hàm số có điểm cực trị là a(1 + √3; -6√3) và b(1 - √3; 6√3) .

phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị là:

cách 2: ta có:

gọi x1, x2 là nghiệm của phương trình y’(x)= 3x2-6x-6=0 . khi đó ta có a(x1, y(x1)), ba(x2, y(x2)) là hai cực trị của đồ thị hàm số c với y'(x1) = y'(x2) = 0 .

do đó ta có:

vậy a, b thuộc đường thẳng y= - 6x+6.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP