Với giá trị nào của m đồ thị...

Chương 1: Ứng Dụng Đạo Hàm Để Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số Với gi...

0
Chương 1: Ứng Dụng Đạo Hàm Để Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số

Với giá trị nào của m, đồ thị hàm số y = x3 - 3mx2 + m có hai điểm cực trị B, C thẳng hàng với điểm A(-1;3)?

A. m = 0 B. m = 1 C. m = -3/2 D. m = -3/2 hoặc m = 1

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

y’=3x2-6mx=3x(x - 2m)

hàm số có hai điểm cực trị => y’=0 có hai nghiệm phân biệt <=> m ≠ 0 (*)

tọa độ hai điểm cực trị là b(0;m) và c(2m;-4m3 + m)

ab→ =(1;m – 3); ac→ =(2m+1; -4m3 + m-3)

a, b, c thẳng hàng

đối chiếu với điều kiện (*) có m ∈ {-3/2; 1}

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP