Với giá trị nào của m đồ thị...

Chương 1: Ứng Dụng Đạo Hàm Để Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số Với g...

0
Chương 1: Ứng Dụng Đạo Hàm Để Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số

Với giá trị nào của m, đồ thị hàm số y = x3 + 3x2 + m2x + m có hai điểm cực trị đối xứng qua đường thẳng:

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

A. m = 0 B. m = 1 C. m = -1 D. Không tồn tại

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
1

y' = 3x2 + 6x + m2 . hàm số có hai điểm cực trị => y’=0 có hai nghiệm phân biệt <=> δ' = 32 - 3.m2 > 0 <=> -√3 < m < √3

chia y cho y’ ta được:

giả sử x1, x2 là hai nghiệm phân biệt của y’=0.

phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị có dạng

(d) có vectơ pháp tuyến là

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP