Với giá trị nào của m đồ thị...

Chương 1: Ứng Dụng Đạo Hàm Để Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số Với gi...

0
Chương 1: Ứng Dụng Đạo Hàm Để Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số

Với giá trị nào của m, đồ thị hàm số y = x4 - 2mx2 + m 4 + 2m có ba điểm cực trị tạo thành tam giác đều?

A. m = 0 B. m = ∛3 C.-∛3 D. Không tồn tại

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

y' = 4x3 - 4mx = 4x(x2 - m)

hàm số có ba điểm cực trị => y’=0 có ba nghiệm phân biệt <=> m > 0.

khi đó đồ thị hàm số có ba điểm cực trị là :

a(0; m4 + 2m), b(-√m; m4 - m2 + 2m), c(√m; m4 - m2 + 2m)

δabc đều khi ab=ac

đối chiếu với điều kiện tồn tại cực trị ta có m = ∛3 là giá trị cần tìm.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP