Giá trị lớn nhất của hàm số f...

Chương 1: Ứng Dụng Đạo Hàm Để Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số Giá t...

0
Chương 1: Ứng Dụng Đạo Hàm Để Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số

Giá trị lớn nhất của hàm số f(x) = -x2 + 4 là:

A. 0 B. 4 C.2 D. Không có đáp án.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

tập xác định: d = r. ta có

do đó giá trị lớn nhất của hàm số f(x) là 4 đạt được khi x = 0. chọn đáp án b.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP