Giá trị lớn nhất của hàm số y...

Chương 1: Ứng Dụng Đạo Hàm Để Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số Giá t...

0
Chương 1: Ứng Dụng Đạo Hàm Để Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số

Giá trị lớn nhất của hàm số y = x(5 - 2x)2 trên [0; 3] là:

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

y' = (5 - 2x)(5 - 6x) => y' = 0

vậy gtln của hàm số trên [0; 3] là 250/27 đạt được khi x = 5/6. chọn đáp án c.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP