Cho số phức z = -1 + 3i...

Chương 4: Số Phức Cho số phức z = -1 + 3i. Phần thực, phần ảo c...

0
Chương 4: Số Phức

Cho số phức z = -1 + 3i. Phần thực, phần ảo của z− là

A. -1 và 3 B. -1 và -3 C. 1 và -3 D. -1 và -3i.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

ta có z = -1 + 3i => z− = -1 - 3i

vậy phần thực và phần ảo của z− là -1 và -3.

chọn đáp án b.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP