Tìm các số thực x y sao cho...

Chương 4: Số Phức Tìm các số thực x, y sao cho (x – 2y) + (x + y ...

0
Chương 4: Số Phức

Tìm các số thực x, y sao cho (x – 2y) + (x + y + 4)I = (2x + y) + 2yi.

A. x = 3, y = 1 B. x = 3, y = -1

C. x = -3, y = -1 D. x = -3, y = 1

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

ta có (x – 2y) + (x + y + 4)i = (2x + y) + 2yi.

vậy x = -3, y = 1.

chọn đáp án d.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP