Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề...

Chương 1: Ứng Dụng Đạo Hàm Để Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số Tìm m...

0
Chương 1: Ứng Dụng Đạo Hàm Để Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số

Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:

A. Đồ thị hàm số

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

có một tiệm cận đứng và một tiệm cận ngang.

B. Đồ thị hàm số

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

có một tiệm cận đứng và không có tiệm cận ngang

C. Đồ thị hàm số

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

có tiệm cận đứng x = 3 và tiệm cận ngang

D. Đồ thị hàm số

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

có một tiệm cận đứng và một tiệm cận ngang.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

nên đồ thị hàm số có tiệm cận ngang y=0 . chọn đáp án b.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP