Giá trị lớn nhất của hàm số có...

Chương 1: Ứng Dụng Đạo Hàm Để Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số Giá tr...

0
Chương 1: Ứng Dụng Đạo Hàm Để Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số

Giá trị lớn nhất của hàm số

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

có đồ thị như hình bên là

A. 3 B. 7

B. -1 D. 4

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn đáp án d.

chú ý. cần phân biệt giá trị lớn nhất của hàm số và cực đại của hàm số.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP