Đồ thị hàm số có bao nhiêu đường...

Chương 1: Ứng Dụng Đạo Hàm Để Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số Đồ thị...

0
Chương 1: Ứng Dụng Đạo Hàm Để Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số

Đồ thị hàm số

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

có bao nhiêu đường tiệm cận?

A.1 B. 2 C.3 D.4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

suy ra x = 1 và là hai tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số. chọn đáp án c

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP