Tìm tất cả các giá trị thực của...

Chương 1: Ứng Dụng Đạo Hàm Để Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số Tìm tấ...

0
Chương 1: Ứng Dụng Đạo Hàm Để Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số

Tìm tất cả các giá trị thực của m để đồ thị hàm số

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

có hai tiệm cận ngang

A.Không tồn tại B. m < 0 C. m = 0 D. m > 0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

để hàm số có hai tiệm cận ngang thì m > 0.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP