Cho hàm số Hỏi giao điểm của hai...

Chương 1: Ứng Dụng Đạo Hàm Để Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số Cho hà...

0
Chương 1: Ứng Dụng Đạo Hàm Để Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số

Cho hàm số

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Hỏi giao điểm của hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số trên luôn nằm trên một đường cố định có phương trình nào trong các phương trình sau?

A. y = x B. x2 + y2 = 1 C. y = x2 D. y = x3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

y = m là tiệm cận ngang, x = m là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số. vậy giao điểm hai tiệm cận là i(m;m). dễ dàng nhận thấy i thuộc đường thẳng có phương trình y=x.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP