Tìm tất cả các giá trị thực của...

Chương 1: Ứng Dụng Đạo Hàm Để Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số Tìm tấ...

0
Chương 1: Ứng Dụng Đạo Hàm Để Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho đồ thị hàm số

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

A. m > 0 B. m ≥ 1 C. m > 1 D. Không có giá trị nào của m

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

ta có

vậy với m > 1 thì đồ thị hàm số

có hai tiệm cận ngang.

chọn đáp án c.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP