Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm...

Chương 1: Ứng Dụng Đạo Hàm Để Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số Đường ...

0
Chương 1: Ứng Dụng Đạo Hàm Để Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số

Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

A.y = 1 B. y = 0 C. y = -1 D. Không tồn tại

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

ta có

=> y= -1 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số .

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP