Cho α là một số thực và hàm...

Chương 2: Hàm Số Lũy Thừa Hàm Số Mũ Và Hàm Số Lôgarit Cho α là một số...

0
Chương 2: Hàm Số Lũy Thừa Hàm Số Mũ Và Hàm Số Lôgarit

Cho α là một số thực và hàm số

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

đồng biến trên (0; +∞). Khẳng định nào sau đây là đúng

A. α < 1 B. 0 < α < 1/2 C. 1/2 < α < 1 D. α > 1

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

viết lại hàm số dưới dạng hàm lũy thừa

hàm số đồng biến khi và chỉ khi

chọn đáp án b

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP