Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất...

Chương 2: Hàm Số Lũy Thừa Hàm Số Mũ Và Hàm Số Lôgarit Tìm giá trị lớn...

0
Chương 2: Hàm Số Lũy Thừa Hàm Số Mũ Và Hàm Số Lôgarit

Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

A. max y = 2√2 , min y = ∜2 . B.max y=2, min y=0.

C. max y = 2√2 , min y=0 D.max y=2, min y= ∜2 .

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Tập xác định D = [-1;1]. Viết lại

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP