Khẳng định nào sau đây là đúng?...

Chương 2: Hàm Số Lũy Thừa Hàm Số Mũ Và Hàm Số Lôgarit Khẳng định nào...

0
Chương 2: Hàm Số Lũy Thừa Hàm Số Mũ Và Hàm Số Lôgarit

Khẳng định nào sau đây là đúng?

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

lưu ý

viết lại sao cho hai vế của mỗi bất đẳng thức đều là lũy thừa cùng số mũ. lưu ý, từ tính đơn điệu của hàm số lũy thừa y = xα , ta có

+ nếu α > 0 thì aα < bα <=> a < b;

+ nếu α < 0 thì a < b <=> aα > bα;

chẳng hạn, đối với cặp

ta có

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP