Tính tổng các nghiệm của phương trình A...

Chương 2: Hàm Số Lũy Thừa Hàm Số Mũ Và Hàm Số Lôgarit Tính tổng các n...

0
Chương 2: Hàm Số Lũy Thừa Hàm Số Mũ Và Hàm Số Lôgarit

Tính tổng các nghiệm của phương trình

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

A. 7. B. 25. C. 73. D.337.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đặt t = ∜x , nhận được phương trình t2 - 7t + 12 = 0 <=> t = 3 hoặc t = 4

=> ∜x = 3 hoặc ∜x = 4 => x = 34 = 81 hoặc x = 44 = 256

tổng hai nghiệm : 81 + 256 = 337

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP