Cho 2 hàm số f x = x2...

Chương 2: Hàm Số Lũy Thừa Hàm Số Mũ Và Hàm Số Lôgarit Cho 2 hàm số f(...

0
Chương 2: Hàm Số Lũy Thừa Hàm Số Mũ Và Hàm Số Lôgarit

Cho 2 hàm số f(x) = x2 và g(x) = x1/2 . Biết rằng α > 0 và f(α) < g(α). Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. 0 < α < 1/2 B. 0 < α ≤ 1 C. 1/2 < α < 2 D. α > 1

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

<=> α3/2 < 1 <=> 0 < α < 1 (do α > 0) => 0 < α ≤ 1

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP